รายงานการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง

โพสต์ข้อมูลโดย :

รายงานการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง

         องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรงได้รับหนังสือจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองกาญจนบุรี  ขอให้ดำเนินการสอบข้อเท็จเท็จจริง
กรณีการปลูกบ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์  ได้ถมที่ดินสูงกว่าบ้านของผู้ร้อง  ทำให้ได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลา 2- 3 เดือนทาง

         จึงได้มีการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว    

รายละเอียด :