รายงานผลการตรวจสอบจาำสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

โพสต์ข้อมูลโดย :

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียด :