ประกาศการลดใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

โพสต์ข้อมูลโดย :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

เรื่อง  ผลการลดพลังงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด : 

 

 

การจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน  ปีงบประมาณ 2564