โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พ.ศ. 2562 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562”
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 
ระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: