งานประเพณีนางสงกรานต์ วัดถ้ำมุนีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2562 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

             ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรงได้เข้าร่วมงานประเพณีนางสงกรานต์ ณ วัดถ้ำมุนีนาถ (ถ้ำฤาษี)
ตำบลเกาะสำโรง  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  ในวันที่ 13 เมษายน 2562  โดยภายในงานมีการการแสดลง
ลิเก  หนังตลุง  และรำวงย้อนยุค
 

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: