จิตอาสา ร่วมพัฒนาถนนายหมู่ 8 บ้านเขาขวาง 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

       เหล่าจิตอาสาตำบลเกาะสำโรง นำโดยท่านนายกธนาสิทธิ์  จันทร์โสม  กำนันตำบลเกาะสำโรง  สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  และประชาชน  ร่วมกันพัฒนาถนนสายหมู่ 8 บ้านเขาขวาง

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: