การจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

              นายกธนาสิทธิ์  จันทร์โสม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงาน  ลูกจ้าง  ได้ร่วมกันดำเนิน

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.เกาะสำโรงและกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  ณ  วัดแก่งหลวง  วัดถ้ำมุนีนาถ  วัดถ้ำมังกรทอง  วันเขาขวางศรีวนาราม

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: