การพัฒนาปรับปรุงที่ทำงานน่าอยู่และปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

การพัฒนาปรับปรุงที่ทำงานน่าอยู่และปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: