โครงการวัยรุ่นเกาะสำโรงยุคใหม่ ใส่ใจเรียนรู้สุขภาพพอเพียง (Self Care Past 2) ประจำปี 2563 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

โครงการวัยรุ่นเกาะสำโรงยุคใหม่ ใส่ใจเรียนรู้สุขภาพพอเพียง (Self Care Past 2) ประจำปี 2563
 
โดย... กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  ร่วมกับ  สภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะสำโรง
 
ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.เกาะสำโรง และ วัดป่าท่ามะขาม ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: