การประชุมการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและระดับตำบล และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำ แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

                   เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนส่วนตำบลเกาะสำโรง
นายธนาสิทธิ์ จันทร์โสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะสำโรง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและระดับตำบล และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำ แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: