การมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  นายธนาสิทธิ์  จันทร์โสม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
ได้มอบหมายให้งานสวัสดิการสังคมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลจำนวน 2 รายหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: