แจ้งกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565

โพสต์ข้อมูลโดย :

แจ้งกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง 

     -  สมัยสามัญแรก  ประจำปี พ.ศ. 2565  วันที่ 4  มกราคม  2565  เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง