รูปกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านต่อ.
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนแก่งหลวง อ่านต่อ.
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 อ่านต่อ.
สมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 อ่านต่อ.
การประชุมสภาสมัยสามัญที่สาม ประจำปี พ.ศ.2566 อ่านต่อ.
กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 อ่านต่อ.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ : 27 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกบ้านแก่งหลวง กว้าง 9 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 402.15 ตารางเมตร (รวมพื้นที่หูช้าง) ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 27 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะสำโรง (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.48-024 สายซอย 5 หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ : 29 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงขยายเขตติดตั้งกล้อง (CCTV) จำนวน 16 ตัว ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.เกาะสำโรง (ติดตั้งตามจุดที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 27 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกขยะบริเวณที่ทดำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร ภายในที่ทำการ อบต.เกาะสำโรง (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 27 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 เมตร ยาว 75 เมตร บริเวณหลังที่ทำการ อบต.เกาะสำโรง (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ :
การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564
ลงวันที่ : 12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงวันที่ : 11 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2565

ดูจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>>

Video