รูปกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy อ่านต่อ.
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม อ่านต่อ.
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 อ่านต่อ.
การมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล อ่านต่อ.
การประชุมารจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน No Gift Policy อ่านต่อ.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ :
การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564
ลงวันที่ : 12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงวันที่ : 11 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงวันที่ : 10 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างมื้อบ่าย วันที่ 17 มกราคม 2565 สำหรับเลี้ยงรับรองประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ลงวันที่ : 4 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2565
ลงวันที่ : 16 กันยายน 2563
การจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อนสองล้อ จำนวน 1 คัน
ลงวันที่ : 16 กันยายน 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา ขับเคลื่อนสองล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)
ลงวันที่ : 20 ตุลาคม 2563
การตรวจสอบพัสดุ ปีงบประมาณ 2563
ลงวันที่ : 19 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ซอย 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 286 เมตร หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,144 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 13 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 แยกไร่นายประสาน ถึงบ้านนางหมึก กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>>

Video