ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการของ อบต.เกาะสำโรง ตอบแบบประเมิน EIT

โพสต์ข้อมูลโดย :

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ 2565

ได้ที่

1. itas.nacc.go.th

2. สแกน QR Code ด้านล่าง