การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลเกาะสำโรง ประจำปี พ.ศ. 2565

โพสต์ข้อมูลโดย :

กำหนดเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ในเขตตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
✅ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
✅จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565