ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง ใสสะอาด 2566”

โพสต์ข้อมูลโดย :

ประกาศเจตนารมณ์
“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง ใสสะอาด 2566”

No  Gift  Policy

 

“งดการรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส”

 

 

นายธนาสิทธิ์    จันทร์โสม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

รายละเอียด  :