การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและ บุคลากร 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนาสิทธิ์ จันทร์โสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง ได้แสดงเจตจำนงสุจริต
ในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและ บุคลากร
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุร