กิจกรรมทำบุญตักบาตรองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

กิจกรรมทำบุญตักบาตร   

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: