โพสต์ข้อมูลโดย :

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จัดทําแบบสํารวจการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand DigitalOutlook) ประจําปี 2563 
ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปฏิรูปนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
 
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสํารวจ
http://onde.timeconsulting.co.th/digitaloutlook/
และร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ 2 ต่อ
 
ต่อที่ 1
1. เพียงกด Like กด Share เฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook บนเฟซบุ๊กของท่าน และติดแฮชแท็ก #thailand #digitaloutlook พร้อมตั้งค่าสาธารณะ (Public)
2. อัพโหลดรูป โพสของคุณ ผ่านทางเฟซบุ๊กคอมเม้นท์ใต้โพสกิจกรรม
ลุ้นรับรางวัลบัตร Starbucks Card มูลค่า 200 บาท จํานวน 25 รางวัล
 
ต่อที่ 2
1. ร่วมตอบแบบสํารวจการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย(Thailand Digital Outlook) ประจําปี 2563 ลุ้นรับรางวัลใหญ่
iPhone 11 Pro Max 64 GB จํานวน 1 รางวัล
iPad Air 64 GB จํานวน 1 รางวัล
App Watch Series 5 จํานวน 2 รางวัล
บัตร Gift Voucher Tesco Lotus จํานวน 50 รางวัล
รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 104,100 บาท
 
โดยจะประกาศผลการจับรางวัลผ่านช่องทาง http://www.onde.go.th และ facebook.com/thailanddigitaloutlook/  
#ONDE #สดช. #Digitaloutloo