รูปกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

"เที่ยวจามจุรี ชมของดีเมืองกาญจน์" อ่านต่อ.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ อ่านต่อ.
จิตอาสา ร่วมพัฒนาถนนายหมู่ 8 บ้านเขาขวาง อ่านต่อ.
งานประเพณีนางสงกรานต์ วัดถ้ำมุนีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่านต่อ.
ภาพบรรยากาศในงาน "เที่ยวจามจุรี ชมของดีเมืองกาญจน์" อ่านต่อ.
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 อ่านต่อ.
เกาะสำโรงเก้าสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 อ่านต่อ.
โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเกาะสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. อ่านต่อ.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ :
ประกาศ อบต.เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
ลงวันที่ :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประจำเดือนเมษายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ (ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ V.I.P 2ชั้น จำนวน 45ที่นั่ง จำนวน 5 คัน (ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล (ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดสูง 2 เมตร ยาว 6 เมตร ตามโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้้อเพลิงและหล่อลื่น (เดือนมีนาคม2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>>

Video