รูปกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

การสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นจุดสนใจ ภายใต้ชื่อ ” Long Lasting Love “รักยืนยาว ณ ต้นจามจุรียัก� อ่านต่อ.
ทำเนียบรุ่น โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะสำโรง รุ่นที่ 2 ปีพุทธศักราช 2566 อ่านต่อ.
มารู้จักฝุ่นละออง PM 2.5 กันเถอะ อ่านต่อ.
การดำเนินโครงการกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2566 อ่านต่อ.
กิจกรรมณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลเกาะสำโรง อ่านต่อ.
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ อ่านต่อ.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ : 15 กรกฎาคม 2567
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 1 รายการ
ลงวันที่ : 5 กรกฎาคม 2567
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 1 รายการ
ลงวันที่ : 6 มิถุนายน 2567
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E1/2567
ลงวันที่ : 6 มิถุนายน 2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางท้องถิ่น กจ.ถ.48-019 สายหมู่ที่ 3 บ้านแก่งหลวง, หมู่ที่ 6 บ้านชายทุ่ง, หมู่ที่ 2 บ้านท่าอ้อ ตำบลเกาะสำโรง กว้าง 9 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ :
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อบต.เกาะสำโรง ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท
ลงวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 2402 กาญจนบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 19 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 10 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ในวันที่ 13 มกราคม 2567 (ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 10 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ) หมายเลขทะเบียน กจ 2402 ยี่ห้อ เชฟโลเรต หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 9 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>>

Video