รูปกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านต่อ.
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านต่อ.
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนแก่งหลวง อ่านต่อ.
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 อ่านต่อ.
สมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 อ่านต่อ.
การประชุมสภาสมัยสามัญที่สาม ประจำปี พ.ศ.2566 อ่านต่อ.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ :
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อบต.เกาะสำโรง ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท
ลงวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 2402 กาญจนบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 19 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 10 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ในวันที่ 13 มกราคม 2567 (ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 10 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ) หมายเลขทะเบียน กจ 2402 ยี่ห้อ เชฟโลเรต หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 9 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 9 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเช่าเครื่องขยายเสียง (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567) ในวันที่ 13 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 9 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อของขวัญของรางวัล (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567)
ลงวันที่ : 9 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 9 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>>

Video