รูปกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง อ่านต่อ.
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในตำบลเกาะสำโรง อ่านต่อ.
การบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs อ่านต่อ.
คู่มือการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน อ่านต่อ.
การมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ.
โครงการเกาะสำโรงเก้าสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 อ่านต่อ.
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยฯ ภายในตำบลเกาะสำโรง อ่านต่อ.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 อ่านต่อ.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ : 16 กันยายน 2563
การจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อนสองล้อ จำนวน 1 คัน
ลงวันที่ : 16 กันยายน 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา ขับเคลื่อนสองล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)
ลงวันที่ : 20 ตุลาคม 2563
การตรวจสอบพัสดุ ปีงบประมาณ 2563
ลงวันที่ : 19 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ซอย 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 286 เมตร หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,144 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 13 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 แยกไร่นายประสาน ถึงบ้านนางหมึก กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 14 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่ 2 บ้านท่าอ้อ ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จำนวน 15 จุด (ติดตั้งตามจุดที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 22 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและขยายเขตกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลเกาะสำโรง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตามจุดที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 8 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่ที่ 6 บ้านชายทุ่ง ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 15 จุด ติดตั้งตามจุดที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 8 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่ 9 บ้านท่าแล่นพัฒนา ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 6 จุด ติดตั้งตามจุดที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ : 13 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอยบ้านนายลม คำดี ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กว้าง 4 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 288 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>>

Video