สรุปผลการดำเนินงาน


ผลความก้าวในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (6 เดือน แรก) :