โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะสำโรง ประจำปีงบฯ 2563 ครั้งที่ 3 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะสำโรง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 3

 

"เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย  จิตใจ  ครอบครัวและสังคมที่ดี"

 

โดย

ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะสำโรง  ร่วมกับ  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะสำโรงและภาคีเครื่องข่ายสุขภาพชุมชน

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: