กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักสงฆ์เขาขวาง เนื่องในวันพระราชสมภพ รัชการที่ 10 และกิจกรรมวัดประชารัฐสร้างสุข 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566  นายธนาสิทธิ์  จันทร์โสม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรงร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองกาญจนบุรี
หน่วยจิตอาสากองพลทหารราบที่ 9 กรมทหารราบที่ 29
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีตำบลเกาะสำโรง  นำทีมจิตอาสาพัฒนาสำนักสงฆ์เขาขวาง  หมู่ 8  ต.เกาะสำโรง 
เนื่องในวันพระราชสมภพ  รัชการที่ 10  และกิจกรรมวัดประชารัฐสร้างสุข

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: