โครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาและป้องกันภาวะผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

โพสต์ข้อมูลโดย :

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาและป้องกันภาวะผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะสำโรง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด :