ประชาสัมพันธ์ "การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง"

โพสต์ข้อมูลโดย :

ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 ตำแหน่ง