การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวจามจุรียักษ์ หมู่ 5 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566  นายธนาสิทธิ์  จันทร์โสม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวจามจุรียักษ์ หมู่ที่ 5  โดยบูรณาการร่วมกับกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  ณ  ห้องประชุมกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: