ปรับปรุงถนนบริเวณ หมู่ที่ 8 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นำโดยนายธนาสิทธิ์ จันทร์โสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ และผู้ใหญ่บ้าน นำทีมจิตอาสา 904
ร่วมกันปรับปรุงถนนบริเวณ หมู่ที่ 8 ให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: