กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง นำโดยนายธนาสิทธิ์ จันทร์โสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนตำบลเกาะสำโรง เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมถวายปัจจัย จำนวน 4 วัน ได้แก่ 1. วัดถ้ำมังกรทอง 2. วัดถ้ำมุนีนาถ 3. สำนักสงฆ์เขาขวาง 4. วัดแก่งหลวง เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกอันดีของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรงและได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: