พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: