กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2567 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567  ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
นำโดยโดยนายธนาสิทธิ์  จันทร์โสม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรงเกาะสำโรง  คณะผู้บริหาร  พนักงาน  ลูกจ้าง  และสมาชิกสภาฯ ทุกคน
คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: