การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

             เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2567  เวลา 10.00 น.  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะสำโรง  ตำบลเกาะสำโรง  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  โดยนายธนาสิทธิ์  จันทร์โสม นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะสำโรง  ได้มอบหมายให้นางสาวเกษา  เปรมปรีดิ์  หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะสำโรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาตกและผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทุกท่าน
(ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน
คำอธิบายภาพ: (ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน
ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
คำอธิบายภาพ: ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
คำอธิบายภาพ: ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
คำอธิบายภาพ: ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ประธานเชิญพระบรมฉายาลักษณ์วางบนพาน
คำอธิบายภาพ: ประธานเชิญพระบรมฉายาลักษณ์วางบนพาน
รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
คำอธิบายภาพ: รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
คำอธิบายภาพ: รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
คำอธิบายภาพ: รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถ่ายภาพรวม
คำอธิบายภาพ: ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถ่ายภาพรวม
ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถ่ายภาพรวม
คำอธิบายภาพ: ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถ่ายภาพรวม