การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นายธนาสิทธิ์ จันทร์โสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำได้
ได้มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

โดยได้รับคำร้องผ่านระบบบริการ e-service
????  บริเวณพื้นที่ หมู่ 7
คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: